lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ökad oro för hot efter nätjournaler

2017-09-09

Över 40 procent av läkarna i vuxenpsykiatrin säger att elektroniska journaler som är tillgängliga för patienterna på nätet ökar risken för hot och våld. Och bara 16 procent av läkare i somatisk vård tycker systemet är en bra idé. Det visar en studie om hur införandet av e-hälsotjänster påverkar arbetsmiljön.

2014 infördes nätjournal i somatisk vård i Region Skåne och 2015 öppnades journalerna även inom vuxenpsykiatrin för patienter.

Som Läkartidningen tidigare berättat leder Gudbjörg Erlingsdóttir, universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet, ett forskningsprojekt som undersöker hur arbetsmiljön i vården påverka vid införandet av e-hälsotjänster.

Hela artikeln Ökad oro för hot efter nätjournaler i Läkartidningen:
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/09/Okad-oro-for-hot-efter-natjournaler/

Fler artiklar inom ämnet:
Patienters rätt att läsa journaler skapar osäkerhet i vården i Vårdfokus:
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/september/patienters-ratt-att-lasa-skapar-osakerhet-i-varden/

Hur påverkas arbetsmiljön när sjukvården digitaliseras? AFA Försäkring:
www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/seminarium-hur-paverkas-arbetsmiljon-nar-sjukvarden-digitaliseras/

Mer info: Gudbjörg Erlingsdottir, gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se


Sidansvarig: