lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Olika syn på gränsvärden för nanomaterial i Sverige och Danmark

2017-10-06

Det behövs särskilda gränsvärden för ämnen i nanostorlek. Detta är forskare i Lund och Köpenhamn eniga om. Men de två grannländernas arbetsmiljöverk tycker olika.

I Danmark arbetar forskare med att ta fram gränsvärden för tre nanomaterial för Arbejdstilsynet, som även har en vägledning för nano i arbetsmiljön. På svenska Arbetsmiljöverket anser man att varken gränsvärden eller föreskrifter behövs.

– Lagstiftarna behöver se över gränsvärdena för olika ämnen när de är i nanostorlek. Det är viktigt att det här arbetet kommer igång. Idag är det ett hinder för industrin att det inte finns tydliga riktlinjer. Det säger Joakim Pagels som forskar om nanosäkerhet vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet.

Läs artikeln på arbetsmiljöforskning.se: Olika syn på gränsvärden för nanomaterial i Sverige och Danmark
Text:  Eva Ekelöf och Mats Utbult

Mer information om projektet: Kontakta Joakim Pagels, 046-222 16 88, joakim.pagels@design.lth.se 


Sidansvarig: