lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Operation Ventilation - så kan smittspridning minskas

2018-07-24

Operationssal med tre kirurger i bild

I operationssalar krävs ren luft för att undvika bakteriell smittspridning under operationer. Nu har LTH-forskare utvärderat olika ventilationssystem i operationsmiljöer för att ge råd om vilken metod som mest effektivt hindrar luftburna bakterier från att spridas.

− Luftburna partiklar kan sväva länge i ett rum. Särskilt i operationsmiljöer är det extra viktigt att hitta effektiva metoder som transporterar bort partiklarna eftersom de annars kan infektera patienten, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH.

Läs artikeln: Operation Ventilation - så kan smittspridning minskas, av Jessika Sellergren, publicerad i LTH-nytt 01/18 och på LTH.se, 2018-07-19 

Mer information: Jakob Löndahl, jakob.londahl@design.lth.se, tel. 046-222 05 17 
Malin Alsved, malin.alsved@design.lth.se 


Sidansvarig: