lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

På tal om e-hälsa — boksläpp 22 mars

2019-02-27

de två redaktörerna med boken inklippt i mitten

GUDBJÖRG ERLINGSDÓTTIR, docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola och HELENA SANDBERG, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.

Införandet av e-hälsotjänster beskrivs som ett paradigmskifte som ska öka patienters delaktighet, valfrihet och makt samt ge ökad transparens i vården. Budskapet är att framtida vårdbehov ska tillgodoses utan ökade resurser och att e-hälsa är en del av lösningen.

I boken På tal om e-hälsa görs en nödvändig nyansering av denna bild genom ett brett och flervetenskapligt angreppssätt där tio författare från sex olika lärosäten ger sina perspektiv på e-hälsa.

Välkommen till releasen av På tal om e-hälsa!

Datum: Fredag den 22 mars
Tid: 16.00-17.30
Var: Skulptursalen, Pufendorfinstitutet i Lund
O.S.A senast 8 mars studentlitteratur.se/ehalsa

Mer information och anmälan: Inbjudan till boksläpp (pdf)

Läs om boken på studentlitteratur.se: På tal om e-hälsa

Mer information om boken: Gudbjörg Erlingsdottir, gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se, 046-222 04 96 
Helena Sandberg, helena.sandberg@kom.lu.se, 046-222 03 29 


Sidansvarig: