lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

PCB i inomhusluft i Sverige - Toxicitet, riktvärden och omfattning

2019-06-05

Exjobbspresentation 10 juni kl 10.00

Valborg Henriksson presenterar sitt exjobb PCB i inomhusluft i Sverige - Toxicitet, riktvärden och omfattning den 10 juni, kl 10.00 i sal DC:304.

Exponering av polyklorerade bifenyler (PCB) kan orsaka hälsoeffekter hos människor. PCB från byggnadsmaterial har visats kunna läcka ut i inomhusluften. Det finns dock inga riktvärden för PCB i inomhusluften i Sverige. Studiens syfte är att sammanställa riktvärden från andra länder samt uppskatta hur många byggnader i Sverige (magnitud) som kan ha koncentrationer av PCB i inomhusluften över riktvärden.

Examinator: Christina Isaxon
Handledare: Aneta Wierzbicka, Erik Nordin
Opponent: Carolin Gunnarsson Bangay

Välkomna!


Sidansvarig: