lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Portabel belysning för hemsjukvård får stipendium

2019-06-27

vänster bild, avlång lampa i form av ett halsband. höger bild, samma lampa virad runt handled.

Foto: Emilia Banco

Emilia Bancos, med det nystartade företaget Oconeo, har mottagit Sten K Johnssons stipendium i entreprenörskap för vidareutveckling av bärbar belysning inom hemsjukvården.

Vid vård i hemmet är belysning en kritisk faktor. Med neddragna persienner eller svaga glödlampor blir både arbetsförhållandena dåliga och patientsäkerheten påverkad när läkemedel ska hanteras, injektioner ges eller sår läggas om.

Den nyutvecklade lampa som Emilia tagit fram är speciellt anpassat för detta behov. Den flexibla och portabla belysningen är byggd som en bärbar lampa som kombinerar medicinsk teknik av sjukhusstandard med ett tilltalande utseende i form av ett smycke och en praktisk ergonomisk utformning.

Emilia har läst industridesignutbildningen och gjorde sitt examensarbete inom ramen för det AFA-finansierade forskningsprojektet ” Den enes arbetsplats den andres hem – utformning och design för framtida hemsjukvård”. Projektet syftade till att skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda utan att förvandla hemmet till ett sjukhus. 


Sidansvarig: