lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Save the basin! Ett multiplayer-spel om vattenbrist

2018-09-28

Virtual Reality-labbet vid Designvetenskaper har tillsammans med Vattenhallen Science Center fått finansiering för ett projekt som ska uppmärksamma effekterna av torka i både Sverige och Jordanien. 

Virtual Reality och 360-graders videoteknik ska ge personer möjlighet att jämföra det dagliga livet för jordbrukare som handskas med torka och vattenbrist i båda länder. 

Läs mer: Save the basin! A multiplayer game about water shortage, publicerad på Sustainability Forum 2018-09-05

Se mer av VR-labbet på Designvetenskaper


Sidansvarig: