lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Smittspridning i operationsmiljöer kan minskas med ventilationen

2017-11-30

Aerosolforskarna Malin Alsved och Jakob Löndahl har tillsammans med operationssjuksköterskan Anette Civilis studerat hur ventilationen i operationsmiljöer kan minska smittspridningen.

– Det gäller på alla sätt att minska risken för smittspridning i operationsmiljö och en av de viktigaste faktorerna är luften, säger Jacob Löndahl som är docent i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola.

Allt fler avancerade kirurgiska ingrepp ställer krav på extra rena operationssalar. Antibiotikaresistens är ett överhängande hot. I Helsingborg har forskare undersökt hur de ska kunna få en så ren luft som möjligt genom att transportera bort smittämnen från luften.

Inslag i SVT 30 november 2017:
https://www.svtplay.se/klipp/16158379/har-ska-ventilationen-blasa-bort-operationssmittorna

Mer information:
Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH, jakob.londahl@design.lth.se, 046-222 05 17
Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH, malin.alsved@design.lth.se


Sidansvarig: