lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Studie av mobila team i hemsjukvården och deras effekt på arbetsmiljön

2018-06-05

Christofer Rydenfält, bitr. universitetslektor i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH. Foto: Jessika Sellergren

Christofer Rydenfält är doktor i arbetsmiljöteknik på avdelningen Ergonomi och aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH.
Han har tidigare studerat teamarbetet i en operationssal ur arbetsmiljö- och patientperspektiv. Nu ska han undersöka hur införandet av mobila tvärprofessionella team  påverkar hemvårdspersonalens arbetsuppgifter, vårdbelastning och möjlighet till kompetensstöd.

– Vi vill lyfta de möjligheter och problem som uppstår när hemsjukvården blir allt mer avancerad och när man nu inför tvärprofessionella team med flera kompetenser. Vi vill belysa vad dessa förändringar innebär för de som arbetar i hemsjukvården och hemtjänsten och försöka hitta möjliga vägar för att möta den ökade belastningen som det kan innebära, säger Christofer Rydenfält.

Läs artikeln: Studie av mobila team i hemsjukvården och deras effekt på arbetsmiljön, publicerad på AFA försäkrings hemsida, juni 2018 

Mer information: Christofer Rydenfält, Christofer.Rydenfalt@design.lth.se, 046-222 98 91

 

 


Sidansvarig: