lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Systematiskt säkerhetsarbete och beslutsfattande - licentiatseminarium 23 november

2017-11-16

Per Gustafson. Foto: Robert Olsson

Per Gustafson från Arbetsmiljöteknik presenterar sin licentiatuppsats Systematiskt säkerhetsarbete och beslutsfattande – att förstå, förklara och förbättra 

Tid: Den 23 november kl. 13.00-15.00
Plats: Seminariet kommer att hållas i Stora Hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26 i Lund.

Huvudhandledare: Fredrik Nilsson, Professor vid Institutionen för Designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola
Biträdande handledare: Jonas Borell, Biträdande universitetslektor vid Institutionen för Designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola
Opponent: Johan Sigholm, TeknD och forskare vid Militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan
Examinator: Roland Akselsson, Professor emeritus vid Institutionen för Designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola

Vänligen kontakta Per Gustafson på per.gustafson@bygg.lu.se om du är intresserad av att läsa avhandlingen innan seminariet.  

Välkommen!


Sidansvarig: