lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Touchsensor-utrustad ljudboll för en bättre bollspelsupplevelse för barn med blindhet

2019-11-06

Exjobbspresentation den 8 november kl 13.00

Olov Björk presenterar sitt examensarbete Touchsensor-utrustad ljudboll för en bättre bollspelsupplevelse för barn med blindhet den 8 november  kl 13.00-14.00 i sal DC:567 på IKDC, Sölvegatan 26.

Genom att utrusta en lekboll med elektroniskt ljud och en touchsensor som ger feedback i form av ljud vid beröring av bollen, undersöker detta examensarbete möjligheterna för att med digital teknik göra bollspel mer tillgängliga och inkluderande för barn med blindhet. En fungerande prototyp av konceptet har testats med mycket positiv respons från en användargrupp av barn med blindhet eller svåra synnedsättningar.

Opponenter:
Philip Månsson
Fredric Billow
Arvid Pilhall

Examinator: Håkan Eftring
Handledare: Kirsten Rassmus-Gröhn

Välkomna!


Sidansvarig: