lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Tvättmedel som försämrar både maskiner och hälsan

2015-11-01

När fosfater i tvättmedel fasades ut för runt sju år sen belv lermineraler, så kallade zeoliter vanligare i pulvertvättmedel. Men forskare ifrågasätter nu mineralet då det inte sköljs ur kläderna helt och hållet. De misstänker att mineralet kan försämra både tvättmaskinernas effekt och påverka hälsan. 

Inslag i TV4-nyheterna 1 november 2015

Läs mer
Att torka tvätt kan innebära hälsorisker, Fokus Forskning, Lunds universitets forskningsmagasin, juli 2014


Sidansvarig: