lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vårdpersonal mindre uppriktig när patienten läser journalen på nätet

2017-10-13

Att patienter numera kan läsa sina journaler via nätet påverkar vad och hur vårdpersonal skriver, visar en ny studie vid Lunds universitet. Runt 20 procent av de anställda i Region Skåne som svarat på en enkät uppger att de är mindre uppriktiga i dokumentationen.

– Det är så klart en ökad insyn eller transparens i vårdpersonalens arbete, säger Gudbjörg Erlingsdóttir, docent vid avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi på institutionen för Designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola.

Mer info: Gudbjörg Erlingsdottir, gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se

Lyssna på radioinslaget från P4 Malmöhus:


Sidansvarig: