lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till en workshop om inomhusmiljö den 21 mars

2018-03-12

ett ensamt öppet fönster

Några av de teman som tas upp är:

  • hur påverkar människan sin egen inomhusmiljö?
  • kan partikelluftrenare vara användbara?
  • inomhusmiljö för personer med allergi
  • hur kan vi minska luftburen smitta?
  • hur påverkar ljuset människan?

Datum och tid: 21 mars kl 9.15-15.00
Plats: Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund.
Program: http://www.chie.lth.se/events/upcoming-events/2018-03-21-chie-workshop

Kaffe och fika ingår.

Registrera din medverkan senast 16 mars: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsD9bKC8VVwlX3gbat2DXUlnrUP23Ie-kDde70KtbnrJhcqQ/viewform 

Under dagen medverkar — förutom Lunds universitet — Astma- och allergiförbundet, IVL Svenska miljöinstitutet och SWESIAQ (en nationell förening om inomhusmiljö). Workshopen avslutas med SWESIAQs årsmöte.

Mer information: Aneta Wierzbica, aneta.wierzbicka@design.lth.se


Sidansvarig: