lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till nanoåldern!

2018-04-11

collage: människor i skyddskläder, närbild på person med slipmaskin, soptipp

Ett symposium om nanosäkerhet och hållbar nanohantering — så här kan vi hantera nanomaterialens hela livscykel idag!

Tid: 24 april, 2018, kl 09.00 till 17.30
Plats: Pufendorfinstitutets hörsal, Biskopsgatan 3, Lund
Anmälan senast den 17 april. 

Alla som är intresserade av nanoteknologins roll i samhället, vår miljö och utveckling är välkomna. Symposiet vänder sig till dig i offentlig verksamhet, näringsliv såväl som i akademien.

Vi kommer att lyssna till nationella och internationella föredragshållare, diskutera standardisering av nanomaterial, praktisk hantering av nanoavfall, aktuell forskning och de senaste verktygen för säker nanohantering utarbetade på EU-nivå, var utvecklingen av nanosäkerhet är på väg i regionen (Scandinavian NanoSafetyCenter, ProNano, MAX IV, ESS och Science Village Scandinavia) och visa en posterutställning. Lunch och fika bjuder vi på, liksom en nätverksbyggande mingel-middag som avslutar dagen.

Mer information och anmälan i kalendariet: Välkommen till nanoåldern!


Sidansvarig: