lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vinna eller försvinna – attityder och hantering av arbetskraft i olika åldrar

2019-02-07

Mikael Widell Blomé, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, Designvetenskaper, LTH.

På ett frukostseminarium den 8 februari presenteras en studie om attityder till äldre anställda och om hur organisationer kan skapa en hållbar strategi för att hantera arbetskraft i olika åldrar.

Mikael Widell Blomé, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi vid Designvetenskaper, LTH, presenterar en studie vars syfte har varit att undersöka attityder gentemot äldre arbetstagare och uppfattningar om hur olika organisationer kan realisera en strategi för åldershantering (age management).

Tid: Fredag 8 februari kl. 08.30–10.00
Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Mer information och anmälan på AFAs hemsida: Vinna eller försvinna – attityder och hantering av arbetskraft i olika åldrar

Kontakt: Mikael Widell Blomé, mikael.widell_blome@design.lth.se, 046-222 80 67 


Sidansvarig: