lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Web Interface for Machine Learning as Decision Making Support

2019-02-26

Exjobbspresentation, 7 mars kl 13.15 på IKDC

Jacob Hegelund och Alexander Ljungqvist presenterar sitt examensarbete Web Interface for Machine Learning as Decision Making Support den 7 mars klockan 13.15 i sal DC:165 (VR-lab) på IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.

Exjobbets syfte är design av ett gränssnitt för att illustrera en maskininlärningskomponent. Visualiseringen är avsedd att lyfta fram medvetenhet för slutanvändaren av hur resultaten genererades. Den grafiska representationen används som beslutshjälp snarare än beslutsfattande.

Opponent: Stefan Eng
Examinator: Johanna Persson
Handledare: Joakim Eriksson


Sidansvarig: