lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Kontaktinformation

Aneta Wierzbicka
TeknD, Forskare
Aneta.Wierzbicka@design.lth.se 

Tel: +46 46-222 40 14