lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Britt Östlund

Professor i välfärdsteknologi med särskilt ansvar för det institutionsövergripande arbetet med Äldre och designprogrammet. Programmet tillägnas förväntningarna på äldrelivet hos dagens och morgondagens äldre generationer och hur sådan kunskap tillämpas i design och teknikutveckling. Programmet lägger särskilt tonvikt vid att motverka stereotyper av äldre människor genom att involvera dem i projekten och nyttiggöra deras livserfarenheter i innovationer.

Britt har sedan slutet av 1980-talet haft en rad uppdrag relaterade till IT-användning bland äldre i samarbete med näringslivet och offentliga aktörer. Hon har arbetat med utvecklingen av nationella forskningsprogram och med utvecklingsfrågor vid nationella forskningsråd. Hon tilldelades Lise Meitners gästprofessur vid Lunds universitet 2004 och senare en docentur i rehabiliteringsteknik 2007 och professuren i välfärdsteknologi 2013. Idag är hon aktiv i EU-projekt inom sjunde ramporgrammet och leder ett nationellt arbete i förberedelserna inför Horizon2020. Hon är delaktig i det Sociala Innovationsområdet (SIO): En åldrande befolkning och leder arbetet i påverkansplattformen: Leva, äta, bo – en strategi för det moderna äldrelivet. Hon är också delaktig i projekt om äldre i arbetslivet finansierat av AFA och FORTE.

Hennes senaste bok syftar till att vara ett verktyg till aktiv påverkan av utveckling och användning av ny teknik. Titeln är: Teknik, IT och åldrande. Hur fungerar det för patienter, omsorgstagare och äldre medborgare (Liber 2013).

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Britt Östlund
FD i Teknik och social förändring
Professor i Välfärdsteknologi
Britt.Ostlund@design.lth.se 

Tel: +46 46-222 40 66
Mobil: +46 709 18 40 73
Fax +46 46 222 44 31

» Äldre och Design