lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Kontaktinformation

Eva Leth
Krisberedskapsstrateg (Region Skåne), Doktorand 
eva.leth@design.lth.se 
Tel: +46 (0)766-486527