lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Kontaktinformation

Joakim Pagels
TeknD,
docent

Tel: +46 46-222 16 88
____________________________
Ergonomi och Aerosolteknologi
Institution för  designvetenskaper
Lunds Tekniska Högskola LTH
Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund
Besök: Sölvegatan 26, Lund

» Publikationslista

» Beskrivning av 10 publikationer

»
Curriculum Vitae

In English