lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Kontaktinformation

Joakim Pagels
TeknD, docent
joakim.pagels@design.lth.se 

Tel: +46 46-222 16 88