lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Karin Lundgren Kownacki

Det finns flera indikationer på att ökad värmeexponering kommer att bli nästa stora samhälleliga och vetenskapliga utmaning. Jordens klimat förändras i snabb takt och kopplingen mellan klimatförändringar och ökande genomsnittlig global temperatur är väl etablerad. Jag fokuserar på kopplingen mellan ökad värmeexponering och hälsa, framför allt påverkan på arbetsmiljö och produktivitet. Fokus ligger på utvärdering av de nuvarande metoderna och verktygen för att utvärdera arbete i varma miljöer, både inomhus och utomhus, samt analys av lokala hållbara lösningar.

Ökande globala genomsnittliga värmenivåer är det mest självklara och förutsägbara resultatet av klimatförändringarna och den internationella klimatpanelen (IPCC) har i sin senaste rapport från 2013 ansett det ’virtually certain’ vilket representerar en > 99 % vetenskaplig säkerhet. Denna forskning fokuserar på nuvarande och framtida värmestress och dess konsekvenser för hälsa och arbetsproduktivitet. Det har forskats mycket på värmestress under det senaste århundradet, särskilt i militära sammanhang dock, i det samtida sammanhanget av klimatförändringarna, saknas information på omfattningen av framtida värmestress och dess konsekvenser, speciellt på arbetsmiljön. En fältstudie genomfördes under 2013 i lokala arbetsplatser i Chennai, Indien som en del av ett svenskt internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) projekt. Syftet med projektet var att bidra till minskad fattigdom och en rättvis och hållbar utveckling genom att främja hälsosammare arbetsförhållanden och system som skyddar inkomsterna för de fattiga, när klimatförändringarna underminerar arbetsproduktiviteten på grund av värmestress på jobbet. Den viktigaste partnern var Sri Ramachandra University, Chennai, Indien.

Forskningen centrerar också runt anpassningsalternativ och missanpassning för ökad värmestress. En potentiell missanpassning, som upplever hög tillväxt i Indien, är konventionell luftkonditionering som en teknisk lösning för att skydda från alltför hög värme exponering eftersom det utlöser en ökning av energiförbrukning och därmed utsläpp av växthusgaser, vilket förvärrar klimatförändringarna. Dessutom avvisas värme från luftkonditionering direkt ut på gatunivå och påverkar därmed den urbana värmeön. Problemet kan därmed intensifiera klimatförändringarna och sätta extra belastning på den framtida energiförsörjningen, i synnerhet under värmeböljor. Eftersom arbetsproduktiviteten minskar med ökad temperatur, kommer världens ekonomiska produktivitet reduceras, vilket påverkar utvecklingsländerna oproportionerligt eftersom de flesta av dessa redan finns i varma klimat. 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Karin Lundgren Kownacki
Forskare
karin.lundgren_kownacki@design.lth.se 

Tel: +46 46-222 76 23

» Curriculum Vitae