lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Kontaktinformation

Mattias Wallergård
Forskare
mattias.wallergard@design.lth.se 

Tel: +46 46-222 91 77

Excellent Teaching Practitioner