lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Disputation
Karin Lundgren Kownacki förbereder sin doktorsavhandling. Disputationen har vi planerat till den 23 februari 2018. Arbetet handlar om klimatförändringarnas påverkan på arbetande befolkningen med titel: The HEAT is on! Evaluation of workplace heat stress under changing climate. Vi har inbjudit Prof. Dr. Steve Rowlinson från the University of Hong Kong att agera som opponent.

Kallt! Bedömning av exponering, påverkan och skydd.
Centrum för termisk miljö och personskydd vid Lunds tekniska högskola i samverkan med FTF Arbetsmiljö höll en heldag den 2 november med temat kyla. Syftet var att informera om risker, öka kunskapen om hur vi påverkas av och reagerar vid exponering till kyla, informera om verktyg för att bedöma risk och påverkan i kallt klimat och slutligen informera om ny kunskap, regler, tester och produkter för personskydd. Vi hade 29 deltagare från 15 företag, institut eller myndighet. Det var många frågor och bra diskussion runt alla möjliga aspekter runt människan i kyla.

ClimApp - ett nytt projekt hos klimatgruppen
Chuansi Gao ansökte och fick EU projektet ClimApp. Projektet har 9 partner från Sverige, Danmark och Holland och får pengar från European Research Area for Climate Services (ERA4CS). Den ska integrera meteorologisk data med Människans värmebalansmodeller för att utveckla personliga verktyg för att utvärdera termisk belastning, och föreslå adaptionsstrategier för att hantera stress orsakad av termisk klimat. De existerande och förbättrade termiska modeller om människans reaktioner, värme- och kylstress index, t.ex. Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), Predicted Heat Strain (PHS), Predicted Mean Vote (PMV) och Required Clothing Insulation (IREQ) ska infogas för att utveckla en mobil app (ClimApp) för att kunna täcka bred omfång av klimatbetingelser. Forskare, olika aktörer och slutanvändare kommer att vara inblandade i utvecklingsprocessen. Projekt kick-off ska ske den 26. september.

Licentiatavhandling
Amitava Halder försvarade sin avhandling den 17 maj 2017. Temat var Evaluation of physical work capacity and leg muscle fatigue during exhaustive stair ascending evacuation. The opponenten var Dr. Juha Oksa från FIOH i Uleåborg, Finland, och examinator var Dr. Ingrid Svensson från LTH. Det blev en härlig diskussion och Amitava klarade sig utmärkt. Avhandling är tillgänglig för nedladdning från lup.lub.lu.se/record/2e89d58a-1d3e-4e07-b17a-c93a2489e2a9

Seminarium om arbetsrelaterad värmebelastning hos AFA försäkring
Två nya kunskapsöversikter om värme presenterades under seminariet hos AFA den 13/6/2017. Den ena handlade om värmepåverkan och åtgärder i allmänhet, och den andra om hur värme påverkar människor med hälsoproblem. Kalev Kuklane var en av presentatörerna. Mer kan man läsa och se videointervjuer på 

https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/hur-paverkas-vi-av-att-arbeta-i-varma-miljoer/

Gästforskare
Vi har en doktorand från Syd Korea, Siyeon Kim från Seoul National University på besök genom forskarutbyte under ett år (jan. 2017- nov. 2017). Hon studerar samband mellan puls och djupkroppstemperatur.

Delta i en global undersökning om klimatförändringar och temperaturupplevelser!

Vi söker dig som är mellan 19 och 29 år och studerar eller arbetar vid ett svenskt universitet.

Hjälp oss att förstå klimatförändringarnas temperaturpåverkan på dina vardagliga sysslor. Denna undersökning kartlägger möjliga ändringar i temperaturupplevelser pga. klimatförändringar. Studien organiseras av internationella forskare från Fiji, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Mongoliet och Sverige. Frågeformuläret består av 52 frågor och handlar om din erfarenhet, upplevelse och förnimmelse av temperatur och klimatförändringar. Enkäten tar ca 20–30 minuter att besvara.

Undersökningen riktar sig till personer som är mellan 19 och 29 år gamla, som studerar eller arbetar vid Svenska universitet, som för det mesta har en stillasittande sysselsättning/arbete och har bott i samma region de senaste fem åren.

Följande länk leder direkt till undersökningen: https://sv.surveymonkey.com/r/climatechange00

Fortsätt samarbete efter Pufendorf institutets initiativet
Pufendorf teman HEAT och Healthy Indoor Environments har fortsatt vidare. Bidrag till en särskilt utgåva av International Journal of Biometeorology  om klimatförändringar  (HEAT) är under revision. Båda teman ansökte om projekt och lyckades. Chuansi Gao representerar oss i olika sammanhang, t.ex. genom EU-projektet Heat-Shield (https://www.heat-shield.eu/).

Länkar till populärvetenskapliga TV och radio program där vi medverkar kan hittas under Publikationer.

Kurser
För utbildning kolla under Utbildning.

Sidansvarig: