lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Publikationer

Många publikationer finns tillgängliga för fri nerladdning från internet eller kan direkt beställas från oss. Till exempel, några konferenssamlingar, projektrapporter och avhandlingar är direkt tillgängliga från Arbete och Hälsa eller via länkar via Lunds universitets publikationer. Några exempel på länkar till våra nerladdningsbara publikationer finns nedan:

Protection of Feet in Cold Exposure
Industrial Health 47 (3): 242-253
Kuklane K. 2009

Det termiska klimatet på arbetsplatsen
Arbetslivsrapport 2006:2
Gavhed, D. och Holmér, I.

The Proceedings of the 11th International Conference of Environmental Ergonomics (ICEE2005) kan laddas ner här. Andra bidrag i samma konferensserien når man via våra Länkar.

Temperature limit values for cold touchable surfaces. Final report on the project: SMT4-CT97-2149
Arbete och Hälsa 2003:07 (3.2 Mb)
I Holmér, Q Geng, G Havenith, E Hartog, H Rintamäki, J Malchaire and A Piette

Kyla, hälsa och läkemedel
Arbete och Hälsa 2002:13 (0.57 Mb)
Lundgen, H., Gyllerup, S., Holmér, I. and Johansson, B. W.

Ergonomics of protective clothing
Proceedings of NOKOBETEF 6 and 1st ECPC.
Arbete och Hälsa 2000:8 (5.5 Mb)
Kuklane, K. and Holmér, I.

Problems with cold work
Arbete & Hälsa 1998:18. (1.6 Mb)
Holmér, I. and Kuklane, K.

Kyla på gott och ont
Arbete & Hälsa 1996:05 (3.2 Mb)

En publikationslista med Kalev Kuklane kan man hitta via Google eller Lunds universitets publikationer.
En publikationslista med Chuansi Gao kan man hitta via Google eller Lunds universitets publikationer.
En publikationslista med Ingvar Holmér kan man hitta via Google eller Lunds universitets publikationer.
En publikationslista med Faming Wang kan man hitta via Lunds universitets publikationer.
En publikationslista med Karin Lundgren kan man hitta via Lunds universitets publikationer.
En publikationslista med Amitava Halder kan man hitta via Lunds universitets publikationer.

För att informera folk i allmänhet om vår forskning har vi bidragit till olika populärvetenskapliga program på TV och radio: Vetenskapslandet, Sydnytt, Vetandets värld, Lund University Channel, videnskab.dk (alt. youtube) osv. Se även intervju för AFA om värme på Youtube.

Ett annat sätt att nå allmänhet är att medverka i  Vattenhallen Science Center arbete där man når direkt kontakt med besökare.

Mer information om termiska och andra arbetsmiljörelaterade frågor kan hittas via Arbline.

Sidansvarig: