lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Samarbete

Laboratoriet för termisk miljö samarbetar aktivt på nationell och internationell nivå. Våra huvudriktningar är mot forskning och standardisering både på hemmaplan och internationellt, men också mot testning och utveckling för företag.

Föreningar, myndigheter och standardiseringsorganisationer
Ergonomics, ISO, Schweiz
Foot and leg protectors, TC 161, CEN, Belgien
Personal safety - Protective clothing and equipment, ISO, Schweiz
Protective clothing including hand and arm protection, TC 162, CEN, Belgien
Räddningsverket (MSB), Sverige
Swedish Standards Institute, SIS, Sverige
Arbetsmiljöverket,Sverige
Universal Thermal Climate Index, UTCI

Universitet, forsknings- och testninsinstituter
Bekleidungsphysiologisches Institut Hohenstein, Tyskland
EMPA, Schweiz
Finnish Institute of Occupational Health, Finland
Hong Kong Polytechnic University, Kina
International Centre for Indoor Environment and Energy, Danmark
Kyushu University, Faculty of Design, Japan
Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors (IfADo), Tyskland
Loughborough University, Storbritannien
Luleå tekniska universitet, Sverige
National Institute of Occupational Safety and Health, Japan
SINTEF Health Services Research, Norge
RISE, Sverige
Vrije University, Nederländerna
Umeå Universitet, Sverige
University of Copenhagen, Danmark

Företag
Axis Communications, Sverige
Grolls/Swedol AB, Sverige
Sundström Safety AB, Sverige
Swema AB, Sverige
Taiga AB, Sverige
TST Sweden AB, Sverige
W.L. GORE & ASSOC. GmbH, USA

Sidansvarig: