lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Standardiseringsarbete

SIS står för Standardiseringskommissionen i Sverige. SIS är en obunden, ideell organisation med säte i Stockholm

CEN står Committée Europeen de Normalisation och har sitt säte i Bryssel. Organisationen genomför bland annat ett omfattande standardiseringsarbete inom ramen för olika ramdirektiv, som fastställts av EU-kommissionen. Fastställda standarder gäller i alla EU-länder men är inte tvingande.

ISO står för International Standards Organisation och har sitt säte i Geneve. ISO standarder framtages i internationella expertgrupper. Publicerade standarder är frivilliga och således inte tvingande att använda.

Förteckningar över gällande standarder och pågående standardiseringsarbete inom området termisk miljö och skydd kan erhållas på ovanstående organisationernas websidor (se länkar under Samarbete).

Dr Chuansi Gao medverkar inom:

 

SIS TK500

Halksäkerhet

Chuansi Gao ledamot


Sidansvarig: