lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Möjliga teman för examensarbete

Värme- och vätskeförluster genom cykelhjälmsprototyper och påverkan på människans termiska reaktioner

Bedömning av metabolismen under arbete i värme från puls och accelerometer data

Energiförbrukning i extrem kyla - påverkan från stela kläder

Biomekanik av halkning - gångmönster, krafter och friktion på lutande isiga ytor

Risker för halka och fall, och skador i samband med vinterklimat

Designaspekters påverkan på isolation och ånggenomsläpplighet hos kläder

Detaljerad information om några teman kan hittas under http://www.eat.lth.se/kurser/exjobb/termisk-miljoe/

Sidansvarig: