lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TFRC05: Människan och inomhusmiljön (7,5 hp)

Den omgivande miljöns fysiska komponenter (ex vis klimat, luftkvalitet, ljud och ljus) ger ofta upphov till klagomål, besvär och i värsta fall ohälsa. Detaljerna kring orsakssambanden är långt ifrån klarlagda. En nödvändig förutsättning för att skapa säkra, sunda och goda innemiljöer är att personer med olika ansvar inom sektorn har och uppdateras med färsk kunskap. Det är också viktigt för blivande ingenjörer att ha kunskap om människans behov, förutsättningar och begränsningar vid tillskapande och inredning av olika miljöer där människor vistas samt vid design och utformning av maskiner och produkter.

Poäng: 7,5 hp
Betygsskala: UG
Kurstakt: 25 %
Kursort: Lund
Kursperiod: Kursen ges en gång per år under höstterminen (september-december).
Undervisningsform: Normal
Kurstid: Dag, 2 timmar/vecka

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet

Övrigt:
Kursen ges på engelska, men kan på begäran ges på svenska.

 

 

Sidansvarig:

Ansök till kursen

Kursen är öppen för sen anmälan! 

www.antagning.se

Kursstart

Välkomna till introduktionsmöte den 3 september 2019, kl. 16.15 i sal 493 på IKDC (Ingvar Kamprad Designcentrum)

Kontakt

Aneta Wierzbicka
aneta.wierzbicka@design.lth.se
+46 46 222 40 14