lu.se

2022-04-26

DISPUTATION 29 april: Managing chemotherapy risks

Fel som kan uppstå vid behandling med cancerläkemedel utgör en potentiell risk för allvarliga patientskador.

[...]

2022-04-21

Unikt projekt studerar brandrök i detalj

Alla vet att det ryker när det brinner. Men vad vet man egentligen om vad röken innehåller och hur olika brandförlopp

[...]

2022-04-20

Ny kunskap om viruspartiklar i luften kan minska smittspridning på sjukhus

Risken att exponeras för viruspartiklar från covid-19 ökar ju närmare en patient man befinner sig, ju mer smitta en

[...]