lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Roboten Hobbit avlastar hemvården

Personalen inom hemvården kan i framtiden få sällskap av Hobbit och Giraffen. De nya kollegorna är två robotar som har testats hemma hos äldre i Skåne. Tanken är att de äldre ska känna sig mer självständiga samtidigt som vårdgivare slipper rycka ut på exempelvis tysta larm.

– Robotar är där 24 timmar om dygnet, de blir inte sjuka utan behöver bara ladda sina batterier ibland. De rör sig runt i hemmet och kan se om något har hänt, till exempel om den äldre har ramlat. De kan också se hur akut det är, om det ska skickas en ambulans direkt, säger Susanne Frennert, doktor i Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola.

Hon är expert på rehabiliteringsteknik och har upptäckt att äldre personer är mer kräsna än vad robottillverkarna tror, till exempel vad gäller nivån på kommunikationen.

Giraffen kan inte säga ett ord. Däremot kan användaren videochatta med vårdgivare och anhöriga på ett enkelt sätt. Systemet har nu börjat användas på vårdinstitutioner, enligt Susanne Frennert.

– Man kopplar upp sig ungefär som med Skype. Roboten letar upp den äldre i hemmet om den inte hör att det ringer, vilket är vanligt bland äldre, säger hon.

Roboten Hobbit är mer avancerad. Den kan bland annat i tal påminna om läkemedel, plocka upp nycklar från golvet och larma vid fallolyckor. Fast de äldre som testat roboten hemma hade hoppats att Hobbit skulle vara ännu mer verbal och social.

– Den är förprogrammerad och kunde säga hej, god morgon och sådana saker. De äldre hade gärna kunna haft mer diskussioner med roboten, säger Susanne Frennert.

I och med att robotarna rör sig i hemmet blir de lite som husdjur som de äldre umgås med och döper, ungefär som en hund eller katt.

– Man ger dem gärna ett namn. I mina studier såg jag också att kontakten med anhöriga blev bättre då barnbarnen tyckte att det var roligt att kommunicera genom robotarna, säger Susanne Frennert.

Trots att tekniken finns, är det tämligen sällsynt med robotar i hemvården i dag. Susanne Frennert menar att det finns en organisatorisk tröghet samtidigt som prislappen kan avskräcka. En Hobbit skulle i dagsläget kosta runt 100 000 kr medan Giraffen går på 30 000 kronor.

– Precis som med all ny teknik är det dyrt i början. Men priserna kommer att pressas när robotarna blir en naturlig del av vård och omsorg, säger hon.

Hon tillägger att robotarna inte är tänkta att ersätta personalen i hemtjänsten och hemsjukvården. I stället ska de ses som komplement.

– Fler och fler äldre är i behov av hemvård, vilket betyder att personalen ska räcka till fler. Robottekniken kan avlasta, säger Susanne Frennert.


Artikel från nyhetsbrevet Kommunalhalsa.se, 2017-03-30

Sidansvarig: