Hoppa till huvudinnehåll

Lungmodell för att förstå hälsoeffekter av luftföroreningar

Vill du hjälpa oss att utveckla en ny lungmodell för att bättre förstå hälsoeffekter av luftföroreningar?

Vi söker barn i åldrarna 8-18 samt vuxna för att göra en lungfunktionsundersökning. Informationen kommer att användas för att förbättra modeller för hur luftföroreningar fastnar i våra lungor. Speciellt viktigt är detta för barn – en grupp för vilken det saknas data.

Undersökningen tar ungefär 1 timme och kommer att genomföras på lungkliniken i Malmö, Skånes universitetssjukhus under helger hösten/vintern 2021. För barn under 15 år sker alla undersökningar i målsmans sällskap.

Läs mer om vad det innebär att medverka i studien.

Om ni har frågor eller kan tänka er att vara med i vår studie - kontakta oss så skickar vi mer information!

Julia Dobric, julia.dobric@design.lth.se 
Jenny Rissler, 070-151 84 26, jenny.rissler@ri.se

Bakgrund

Luftens kvalitet påverkar oss i vår vardag. Hur mycket beror dels på hur känslig man är som individ, men även på vad vi exponeras för - och hur länge. Höga halter av partiklar i luften är förknippade med en rad olika negativa hälsoeffekter och utgör idag ett stort miljöproblem, både i Sverige och globalt. En grupp som har visat sig vara extra känslig för luftföroreningar är barn. Deras lungor och immunförsvar är under utveckling samtidigt som de har en hög aktivitetsnivå och vistas utomhus i högre utsträckning än många vuxna. Antalet astmatiker och personer med astmaliknande symtom har ökat, speciellt i de yngre åldersgrupperna.  

Var i lungan, och i vilken omfattning partiklar fastnar, kan vara direkt avgörande för hälsoeffekterna. I vilken grad partiklar fastnar har visat sig variera kraftigt mellan individer. Det finns även en stor variation mellan olika grupper, så som den mellan vuxna och barn.

Syfte med studien

Syftet med studien är att skapa bättre förståelse för variationen mellan individer och barn och vuxna i hur mycket luftföroreningar som vi får i oss. Detta gör vi genom att mäta olika dimensioner av lungan. På så sätt kan vi kartlägga variationer mellan olika individers lungor och koppla detta till partikeldeponeringen. Eftersom hur partiklar fastnar i luftvägarna är kopplat till hälsoeffekter kan resultaten vara ett underlag för framtida utformning av riktlinjer och reglering av luftföroreningar, samt för stadsplanering. 

Anpassad Information för barn

I luften omkring oss finns det inte bara luft utan även små partiklar, så små att de oftast inte syns med bara ögat. Ibland kan man ana några av de största damm-partiklarna om man tittar noga när solen skiner på dem, men oftast behövs speciella instrument för att kunna mäta dessa.

Vissa av dessa partiklar, till exempel de som fabriker eller bilar släpper ut, är inte så bra för oss. Därför är det viktigt att skolor och förskolor inte ligger precis där till exempel många bilar kör. För att bestämma hur mycket partiklar som bilarna ska få släppa ut måste vi förstå hur farliga partiklarna är för oss – och speciellt hur farliga de är för barn.

Partiklar som finns i luften kommer in i kroppen när vi andas, och andas måste vi ju göra för att kunna leva. Ofta är det så att när forskare undersöker hur partiklar kommer in i kroppen så gör vi det på vuxna människor. I denna studie vill även vi titta på hur mycket partiklar som barn faktiskt andas in.

För att kunna göra det måste vi göra undersökningar på just barn i olika åldrar. Undersökningarna går till så att du får sitta på en stol och andas in och ut i ett munstycke. Du ska andas på några olika sätt. Dels ska du andas precis som du brukar, men du ska också andas några djupa andetag och hålla andan en kort stund. Vi kommer att berätta för dig precis hur du ska göra, och om du känner är det är för svårt är det ingen fara.

Under hela undersökningen kommer en vuxen som du känner att vara med dig. Det är inte farligt att vara med i studien, och undersökningarna ska inte upplevas jobbiga.

Projektansvariga

Huvudansvarig:

Per Wollmer
Professor/chef Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Inst. för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet, Universitetssjukhuset MAS.
per.wollmer@med.lu.se 
040-331441

Forskningsmedarbetare:

Jenny Rissler
Docent vid Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds Tekniska Högskola 
jenny.rissler@ri.se 
070-151 84 26

Jakob Löndahl
Universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds Tekniska Högskola
jakob.londahl@design.lth.se 
046-222 81 13

Julia Dobric
Doktorand vid Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds Tekniska Högskola
julia.dobric@design.lth.se 

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-22