lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Termisk miljö, klimat och hälsa

Forskningen inom området termisk miljö, klimat och hälsa handlar kortfattat om att studera hälsoeffekter, termisk komfort och arbetsförmåga i kalla, måttliga och varma miljöer. Plus utveckling av strategier för att förhindra köld- och värmestress, samt tester av hur olika skyddskläder och produkter fungerar i extrema temperaturer. 

Klimatlaboratoriet

Forskningen inom området termisk miljö, klimat och hälsa har till stor del sin hemvist i klimatlaboratoriet på IKDC. Där finns bland annat två klimatkammare som kan simulera miljöer med temperaturer mellan +60 °C och –50 °C, och utrustning för att genomföra olika termiska och arbetsfysiologiska mätningar, samt termiska manikiner.

Läs mer om klimatlaboratoriet på Designvetenskapers webbplats.

Verktyg

På klimatlaboratoriets hemsida finner du även verktyg för att beräkna kläders isolationsbehov (IREQ) för arbete och vistelse i kallt klimat, vindkylstemperatur (WCT), samt PMV och PPD, index för termisk komfort.

Verktyg för beräkningar, på Designvetenskapers webbplats. 

Forskning i fokus

Forskning i fokus inom områden "termisk miljö, klimat och hälsa":

  • Termiska klimatets inverkan på människors hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande under klimatförändringar
  • Termiskt klimat och termisk komfort i inomhusmiljö och arbetslivet, ClimApp, HeatShield
  • Identifikation, utvärdering och prevention av termiska riskfaktorer, värme- och köldstress i olika miljöer
  • Utformning och test av personlig skyddsutrustning
  • Utveckling av mätmetoder för analys av termiska miljöer och termodynamiska förhållanden
  • Förebyggande av halk- och fallolyckor, test av friktionskrav och balansförmåga

Forskningsprojekt

Läs mer om våra forskningsprojekt i Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS.

Globala målen

Forskningen inom "termisk miljö, klimat och hälsa" knyter an till de globala målen, som beskrivs närmare på Designvetenskapers webbplats:

Sidansvarig:

Globala målen vid Designvetenskaper, LTH

Ergonomi och aerosolteknologi är en avdelning vid Institutionen för designvetenskaper. Forskningen vid Designvetenskaper utgår från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan. För verksamheten handlar det om att utforma och designa teknologier och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen.

Arbetet med globala målen - på Designvetenskapers webbplats

Kontakt och information i Lunds universitets forskningsportal

Chuansi Gao, docent

Amitava Halder, doktorand

Jakob Petersson, doktorand