Hoppa till huvudinnehåll

Termisk miljö, klimat och hälsa

Forskningen inom området termisk miljö, klimat och hälsa handlar kortfattat om att studera hälsoeffekter, termisk komfort och arbetsförmåga i kalla, måttliga och varma miljöer. Plus utveckling av strategier för att förhindra köld- och värmestress, samt tester av hur olika skyddskläder och produkter fungerar i extrema miljöer.

Forskningen har till stor del sin hemvist i aerosol- och klimatlaboratoriet på LTH. Där finns bland annat klimatkammare som kan simulera miljöer med temperaturer mellan +50 °C och –25 °C, luftfuktighet mellan 20 % och 80 %, och utrustning för att genomföra olika termiska och arbetsfysiologiska studier, samt termiska manikiner.

Aerosol- och klimatlaboratoriets webbplats

Verktyg

På aerosol- och klimatlaboratoriets webbplats finns verktyg för att beräkna kläders isolationsbehov (IREQ) för arbete och vistelse i kallt klimat, vindkylstemperatur (WCT), Predicted Heat Strain (PHS) i varma miljöer, samt PMV och PPD, index för termisk komfort och upplevelsen av inomhusmiljön.

Verktyg för beräkningar på aerosol- och klimatlaboratoriets webbplats

Forskning i fokus

Forskning i fokus inom områden "termisk miljö, klimat och hälsa":

  • Termiska klimatets inverkan på människors hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande under klimatförändringar. Utveckling av tidiga varningssystem för extrem värme och kyla
  • Termiskt klimat och termisk komfort i inomhusmiljö och arbetslivet
  • Identifikation, utvärdering och prevention av termiska riskfaktorer, värme- och köldstress i olika miljöer
  • Utformning och test av personlig skyddsutrustning
  • Utveckling av mätmetoder för analys av termiska miljöer och termodynamiska förhållanden
  • Förebyggande av halk- och fallolyckor, test av friktionskrav och balansförmåga
     

Forskningsprojekt

Läs om forskningsprojekten i Lunds universitets forskningsportal:
Ergonomi och aerosolteknologi – projekt – Lunds universitet

Några projekt har egna webbplatser som listas här:

Forskarprofiler – i Lunds universitets forskningsportal

Chuansi Gao, docent, universitetslektor

Jakob Petersson, doktorand

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2022-11-22