lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kurser

Kurser inom LTH:s civilingenjörsprogram och Industridesignskolan

Vid Ergonomi och Aerosolteknologi berör kurserna olika aspekter kring samspelet mellan människa, teknik och organisation. Det kan handla om arbete och hälsa, organisation och ledarskap, luftburna partiklar och hälsorisker, virtual reality och interaktionsdesign, risk- och säkerhetshantering eller termisk miljö. 

Aktuella kurser finner du nedan under de olika områdesrubrikerna. Länkarna leder till respektive kursplan på LTH:s kurswebb.

Luftburna partiklar och hälsa

Vilka partiklar finns i luften och vad händer när vi andas in dem? Ökad kunskap om luftföroreningar i form av luftburna partiklar blir allt viktigare. Mer kännedom om hälsosam luft – både inomhus och utomhus – är betydelsefullt i vår dagliga tillvaro, men också när vi tar oss an samhällsutmaningar som exempelvis hållbara städer, ren energiproduktion och minskad klimatpåverkan.

Människan i virtuella miljöer och interaktionsdesign

Kurserna ger förståelse för ämnesområdet interaktionsdesign och innefattar både användarcentrerade designprocesser och konkret utformning av digital teknik. Med teknik som Virtual Reality och Augmented Reality kan vi simulera miljöer och sociala situationer med hög grad av realism – kunskaper som blir allt viktigare i vår vardag. Kurserna ger en ökad förståelse för hur dagens nya teknik används – hur människan och tekniken samspelar.

Risk- och säkerhetshantering

Kurserna ger en ökad kunskap om risk- och säkerhetshantering i arbetsmiljöer och i säkerhetskritiska system. Samspelet mellan människa, teknik och organisation (Human factors) är en central utgångspunkt inom området.

Termisk miljö

Hur påverkas människans hälsa, prestationsförmåga och välmående av klimatet, olika temperaturer och den omgivande miljön? Vilken betydelse har våra egna beteenden samt val av kläder och skyddande utrustning för hälsan? Kunskap inom området termisk miljö blir alltmer viktigt i en värld vars klimat förändras.

Sidansvarig: