lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Aerosolteknologi, TFRG10

Fristående kurs: Aerosolteknologi, TFRG10 - 7,5 högskolepoäng

Varför finns det partiklar överallt i luften omkring oss, och hur kan vi mäta dem? Vad händer när vi andas in dem?

I kursen Aerosolteknologi får du svar på dessa frågor! Du får även veta hur luftburna partiklar påverkar vårt klimat och vilka öden de går till mötes i atmosfären.

Aerosolteknologi används flitigt inom exempelvis läkemedelsbranschen och nanoindustrin, på kursen får du veta hur.

Kursen ger insikt i den fysik och kemi som styr partiklarna. Du får dessutom teoretisk och praktisk kunskap om partikelkaraktärisering genom demonstrationer och laborationer. Gästföreläsare, ledande inom sina respektive områden, presenterar tillämpningar inom industri och forskning.

Sidansvarig:

Kontakt

Axel Eriksson
Kursansvarig
axel.eriksson@design.lth.se

Lena Leveen
Institutionsadministratör
Lena.Leveen@certec.lth.se

Forskning i frontlinjen

Aerosolforskningen bedrivs i den internationella frontlinjen på Ergonomi och Aerosolteknologi tillsammans med Kärnfysik. Aerosollaboratoriet på Ingvar Kamprad Designcentrum är bland de modernaste i världen med en unik instrumentarsenal.

Mer information om forskningen hittar du bland annat på följande sidor:

Luftburna partiklar - forskning vid Ergonomi och Aerosolteknologi

CAST - Consortium for Aerosol Science and Technology 

Metalund

NanoLund, forskning inom nanovetenskap vid Lunds universitet