lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Framtidens äldreboende, TFRB75

Fristående kurs: Framtidens äldreboende – design för det moderna äldrelivet, TFRB75 - 7,5 högskolepoäng

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av äldre människors livsvillkor, nu och i framtiden, särskilt hur boende, vardagsmiljö, vardagsteknik och välfärdsteknologi kan planeras och designas i samarbete mellan äldre medborgare och yrkesverksamma från olika samhällssektorer. Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga att tänka och agera kring utveckling och design inom dessa områden, både på kort sikt och med ett längre perspektiv. 

Under kursen får du:

  • insikt i hur samhället talar om äldrebefolkningen, deras situation och miljöer och vilken påverkan detta har på utvecklingen  
  • kunskap om design- och teknikutveckling för dagens och morgondagens äldre
  • förmåga att tänka kring design och utveckling för att möta framtida behov
  • fördjupa dig i ett eget specifikt intresseområde inom design för äldrelivet

Kursen är öppen för alla och särskilt intressant kan den vara för personer som arbetar inom och med äldreomsorg – exempelvis undersköterskor, socionomer och biståndshandläggare – men även andra kommunala tjänstemän och chefer, arkitekter och teknikutvecklare. 

Kursbeteckning: Framtidens äldreboende – design för det moderna äldrelivet, TFRB75

Omfattning: 7,5 högskolepoäng – fyra kurstillfällen på plats i Lund

Mer information finner du i kursplanen.

Sidansvarig:

Kontakt

Kursansvarig
Susanne Frennert

susanne.frennert@design.lth.se  

Utbildningsadministratör
Lena Leveen
lena.leveen@certec.lth.se