Hoppa till huvudinnehåll

Människan i extrema miljöer

Är du intresserad av människans tålighet och förmåga i extrema miljöer? Exempelvis inom räddningstjänsten, vid katastrofscenarier, under extrema klimathändelser som värmeböljor eller kalla perioder, inom äventyrsturism eller extremsporter.

Den omgivande miljöns fysiska faktorer (exempelvis klimat, brand, lufttryck, kallt vatten) kan innebära risker för människan och ha ogynnsam påverkan på hälsa, funktion, arbetsförmåga och välbefinnande. I arbetslivet inom räddningstjänsten, vid katastroftillbud eller extrema klimathändelser, inom turism och i samband med idrott och sportaktiviteter utsätts människor ibland för extrema förhållanden. Kunskapen kring sammanhängande risker är relativt väl utvecklad men få inom många utsatta grupper har tillgång till den. En nödvändig förutsättning för att säkert hantera sådana situationer är att personer med olika ansvar inom sektorn har och uppdateras med färsk kunskap. Detta gäller inte minst personal inom räddningstjänsten och de som arbetar med klimatanpassningar men även arbetsledare och idrottsledare med flera behöver ha kunskap om människans behov, förutsättningar och begränsningar för utformning av aktiviteter under extrema miljöförhållanden. Kunskapen kan också användas för att skapa och utforma produkter och skyddsåtgärder för säker och hälsosam funktion och prestanda i extrema miljöer. 

Poäng: 7,5 hp

Betygsskala: UG

Kurstakt: 25 %

Kursort: Lund

Kursperiod: Kursen ges en gång per år under vårterminen (januari-maj). Mer information finns på LTHs kurssida.

Undervisningsform: Normal

Kurstid: Dag, 2 timmar/vecka

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet 

Övrigt: Kursen ges på engelska. Kursliteratur är på engelska.

Litteratur: Kurskompendium sammanställs på institutionen.

Ansök: http://www.antagning.se

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2023-09-18

Kursplaner

Kursen ges till olika målgrupper och nedan finns länkar till de olika kursplanerna på LTH:s webbplats.

Kontakt

Chuansi Gao
Kursansvarig
chuansi.gao@design.lth.se