lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Patientsäkerhet, TFRF45

Fristående kurs: Patientsäkerhet, TFRF45 - 7,5 högskolepoäng

Kursen Patientsäkerhet har som syfte att ge ökad förståelse för hur människan, tekniken och organisationen och samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) kan påverka riskbilden i en verksamhet. Kursen vill ge ökad förståelse för dessa faktorers viktiga roll i verksamheters strategier för förebyggande riskhantering och i utformandet av åtgärder för ökad säkerhet. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap och insikt om förutsättningar (teoretiskt och praktiskt) för att uppnå hög säkerhet ur patientperspektiv och systemperspektiv i hälso- och sjukvården.

Exempel på tidigare projektarbeten:

  • Följsamhet till rutin
  • Rätt patient på operationsbordet 
  • Riskbedömning och övergångar 
  • GRÖNA KORSET och patientsäkerhetskultur
Sidansvarig:

Kontakt

Åsa Ek
TeknDr, Docent, Universitetslektor
asa.ek@design.lth.se 

AnnSofie Fyhr
Apotekare
ann-sofie.fyhr@skane.se 

Lena Leveen
Institutionsadministratör
lena.leeven@certec.lth.se