lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling

2020-06-15

Arbetsmiljöhögskolans pris för årets bästa avhandling 2019 i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö delades i år ut till två forskare: Gisela Bricklander vid Institutionen för Industri, Ekonomi och Organisation vid KTH, samt Rebecka Cowen Forssell vid Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet.

Gisela Bricklanders avhandling ”Autonomous, yet Aligned - Challenges of Self-leadership in Context” beskrivs i motiveringen som en avhandling som ”tar fasta på ett aktuellt tema för det framväxande arbetslivet: ökande förväntningar på medarbetare att leda sig själva och driva sitt arbete, hur detta yttrar sig mer praktiskt och potentiella risker för arbetstagarna.”

Rebecka Cowen Forssells avhandling ”Cyberbullying: Transformations of working life and its boundaries” motiveras bland annat med “Cybermobbning är en angelägen arbetsmiljöfraga som kräver riktlinjer och policies, liksom en gränsdragningsfråga mellan arbete och det privata. […]. Avhandlingens bidrag är därför inte bara att öka kunskapen om ett växande fenomen utan även att utveckla strategier för att förhindra dess förekomst.”

Priset delades ut av Calle Rosengren, föreståndare vid Arbetsmiljöhögskolan och arbetsmiljöforskare vid Designvetenskaper, LTH, och Carin Håkansta, ordförande i FALF (Forum för arbetslivsforskning).

Mer information om Arbetsmiljöhögskolan och priset för bästa avhandling: Calle Rosengren, epost: calle.rosengren@design.lth.se 

Arbetsmiljöhögskolans hemsida: www.design.lth.se/amh


Sidansvarig: