lu.se

Denna sida på svenska This page in English

"Man måste se kontoret holistiskt"

2017-03-14

Aneta Wierzbicka vinkar från ett fönster

Aneta Wierzbicka, docent vid Ergonomi och aerosolteknologi, Designvetenskaper, LTH. Fotograf: Gunnar Menander

Införandet av aktivitetsbaserade kontor överallt är som ett stort experiment, och ingen vet om det är bra. Det borde undersökas ordentligt först, tycker forskaren Aneta Wierzbicka

Aneta Wierzbicka, docent vid Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, har tidigare studerat boendemiljöer. Studierna har visat hur komplext det är att skapa en bra inomhusmiljö. Ett vanligt exempel är högljudda eller felinstallerade fläktar. En konsekvens är att många stänger av fläkten för att den är högljudd och i stället öppnar fönstret för att vädra, och därmed skapar energiläckage.

Även kontorslokaler är komplexa. Behoven varierar stort bland dem som jobbar där, och måste studeras med fokus på människan.

-Aktivitetsbaserade kontor har blivit något av en hype i dag, säger hon. Man vill spara pengar, underlätta för framtida omorganisationer. Men vad kostar de anställda? De behöver en bra arbetsmiljö. Hur ska man få dem att må bra och bli produktiva? Den frågan har aldrig riktigt ställts.

De aktivitetsbaserade kontoren är ofta snygga, men de kan skapa ensamhet när de anställda kommer till det stora kontorslandskapet och inte hittar sina vanliga kolleger, eftersom ingen äger sin plats. Tanken är att man ska flytta på sig med arbetsuppgiften, men den naturliga driften hos människor är snarare att vilja skaffa sig ett eget utrymme, kanske med foto på maken, barnen och hunden. Även ergonomin kan vara svår att få rätt. Alla vill ha olika höjd på skrivbordet, olika ljus och ljud omkring sig. Sammantaget kan alla faktorer bidra till att man tappar känslan av att vara ett arbetslag.

- Min grupp vill studera en kontorsombyggnad med fokus på de anställda - före och strax efter ombyggnaden, och sedan igen en tid efter att allting har satt sig. Vi skulle vilja spåra hur folk faktiskt har rört sig i det nya kontoret, och hur deras arbetstillfredsställelse ser ut.

En intention med aktivitetsbaserade kontor är ökad kommunikation, men det finns indikationer om motsatt effekt. Det finns ett slags sensorer som kallas sociometric badge, som de anställda kan ha på sig. Utan att registrera samtalens innehåll kan den lagra saker som hur bäraren rör sig, var och hur länge de anställda talar med varandra. Det kan ge en bild av hur arbetsplatsen fungerar socialt.

- Hela trenden med aktivitetsbaserade kontor är som ett enormt experiment, säger hon. Vi kan inte säga att det är bra, för vi vet ännu inte konsekvenserna.

 

Intervju publicerad i Ingenjören nr 1:2017
Text: Sture Henckel
Länk: http://www.e-magin.se/paper/pxkj6ssq/popup/80

 

 


Sidansvarig: