lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

Vårt fokus ligger på samspelet mellan människan och tekniken och vad kunskap om detta samspel betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer.

Vi utvecklar kunskap och stödjer lärande om människor och deras samverkan med  samt påverkan av och på sin miljö. Denna miljö kan bestå av tekniska produkter, tekniska system, andra människor, organisationer och den omgivande fysiska miljön. Kunskaperna ska kunna användas för utformning av produkter och miljöer som människor kommer i kontakt med, det vill säga  det kan handla om såväl arbetslivet, bostadsmiljön som andra miljöer och sammanhang som människor befinner sig i.

Målet är att människans samspel med miljön ska befrämja hälsa, välmående, prestation och långsiktig hållbarhet.

Sidansvarig: