lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Åsa Ek

Forskning
Forskar inom området människa, teknik, organisation (MTO-faktorer) relaterat till risk- och säkerhetshantering. Forskningen handlar generellt om att ta fram metoder och verktyg för att kunna identifiera systemsvagheter i säkerhetskritiska verksamheter. Speciellt fokuserar forskningen på områdena säkerhetskultur, säkerhetshantering, lärande för säkerhet och proaktiv krishantering.

Forskningen är ofta flerdisciplinär och sker i olika branscher såsom flygtrafikledning, sjöfart, processindustri och kärnkraft.

Medlem i centrumbildningen METALUND (Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle).

Mer om forskningen


Undervisning
Grundutbildning
Examinator för MAMN45 Människa, teknik, organisation och hantering av risker, 7,5 hp.

Fristående kurs
Examinator och kursansvarig för TFRF45 Patientsäkerhet, 7,5 hp.

 

 

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Åsa Ek
Civ.ing., TeknD., Docent
Universitetslektor
asa.ek@design.lth.se 

Tel: +46 46-222 80 45