lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Kontaktinformation

Anders Gudmundsson
Professor
Anders.Gudmundsson@design.lth.se 

Tel: +46 222 40 75