lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

kontaktinformation

Axel Eriksson
biträdande universitetslektor
axel.eriksson@design.lth.se 
046 222 95 19