lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Christofer Rydenfält

Efter många års studier och en sväng ute i näringslivet för att prova på verkligheten har jag fastnat för forskningen. Jag har så länge jag kan minnas haft ett intresse för teknik och människor. Jag är särskilt intresserad av hur människor uppfattar omvärlden samt interagerar med tekniken och andra människor i sin omvärld. Det är inom dessa områden mitt forskningsintresse ligger.

Under min studietid har jag förutom en civilingenjörsexamen i datateknik och en kandidat i psykologi, studerat filosofi, kemi samt lite ekonomi.

Min forskning bedrivs inom ramen för OP-design projektet vilket syftar till att utforma arbetet på framtidens operationsavdelning med målet att förbättra effektivitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Projektet behandlar så väl fysiska miljöaspekter (ergonomi, människa maskininteraktion) som organisatoriska aspekter (samverkan, psykosocial miljö och lärande) på ett holistiskt maner.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Christofer Rydenfält
Forskare, Civ.ing, FK
Christofer.Rydenfalt@design.lth.se 

Tel: +46 46-222 98 91

Länkar

Mer kommer senare...

OpDesign 2012