lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Eva Leth

Eva arbetar med krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetshantering och att utveckla och implementera Region Skånes krisberedskapsarbete internt. Hon utför även uppdrag som expert, utbildare och utredare på olika samhälls-nivåer. 

Eva är extern doktorand vid EAT och forskar om krisberedskap och civilt försvar ur ett individ- och samhällsperspektiv. 2017-2019 ledde hon också projektet ”Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig".

Evas forskning utgår från det svenska krishanteringssystemet och hur genomförandet av krisberedskapsuppgifter och civilt försvar sker ur ett individ- och samhällsperspektiv. Det övergripande målet med avhandlingsarbetet är att uppnå kunskaps- och metodutveckling som kan stödja implementeringen av krisberedskap i samhället.

Publikationer

Rapport

  1. Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig
    Leth, Eva (red); Ek, Åsa; Lundgren Kownacki, Karin (2019)

Konferensbidrag

  1. Enablers and Barriers for Implementing Crisis Preparedness on Local and Regional Levels in Sweden
    Leth, Eva; Borell, Jonas; Ek, Åsa (2018)
    20th Congress of the International Ergonomics Association,
    IEA 2018 In Advances in Intelligent Systems and Computing 821. p.406-412
Sidansvarig:

Kontaktinformation

Eva Leth
Krisberedskapsstrateg (Region Skåne), Doktorand 
Tel: +46 (0)766-486527