lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Günter Alce

Doktorandarbetet kommer att behandla design av glasögonbaserad augmented reality, som ska stödja användarna i deras aktiviteter på ett användbart och komfortabelt sätt. Följande områden kommer att stå i fokus i forskningsarbetet:  

 1. Användarstudier
  • Med ett användarcentrerat tillvägagångssätt, kommer användarstudier att utföras till exempel genom deltagande och observation av verkliga scenarier ute i fält där fokus kommer att ligga på användaren och dennes sammanhang och dessutom de ergonomiska aspekterna. Exempel på tillämpningsområden är spel, personlig assistent och turism.
  • Kvalitativ och kvantitativ data kommer att samlas in och analyseras.
   Exempel på forsknings fråga:
   Vad bör AR Visor erbjuda användaren i olika sammanhang?
 1. Utveckling och utvärdering av olika interaktions tekniker för glasögonbaserad augmented reality.
  • Exempel på interaktions tekniker är gester, ögon tracking och tal.

 2. Utveckling av prototyping metodik med:
  • Varierande fidelity nivå av glasögonbaserad augmented reality.
  • Varierande fidelity av miljö och sammanhang.
  • Exempel på områden:
   - Human factors
     Exempel på forsknings fråga:
     Hur kan ackommodations vergans konflikter påverka utförandet av
     pågående uppgift och dess upplevda komfort?

            - Affective user experience
              Exempel på forsknings fråga:
              Vilken subjektiv upplevelse ger olika interaktions tekniker?

           - Intrusiveness
             Exempel på forsknings fråga:
             Hur kan man med hjälp av användarens kontext undvika belastning på
             användarens uppmärksamhets kognition?

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Günter Alce
Postdoc
gunter.alce@design.lth.se 

Tel: +46 46 222 46 96

» Curriculum Vitae