lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Kontaktinformation

Jenny Rissler
TeknD, forskare
Jenny.Rissler@design.lth.se 

Tel: +46 46-222 05 34