lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

Kontaktinformation

Joakim Eriksson
TeknD. Forskningsingenjör
Joakim.Eriksson@design.lth.se 

Tel: +46 46-222 80 15