lu.se

Ergonomi och Aerosolteknologi

Designvetenskaper | Lunds Tekniska Högskola

KONTAKTINFORMATION

Jonas Jakobsson
projektanställd
jonas.jakobsson@design.lth.se 

Tel: +46 46-222 46 94